Desenvolupament de Software a MIDA (Girona) | Abalit

Què és el desenvolupament de software?

Podem definir el desenvolupament de software com:

«L'eina capaç d'executar una sèrie de tasques dins el nostre dispositiu»

Aquest, es desenvolupa mitjançant llenguatges de programació, que fan possible que el programador de software pugui indicar els components que han d'interactuar entre sí per a realitzar les tasques corresponents.

A Abalit, ens encarreguem del disseny, producció i manteniment del software per a la creació d'una app mòbil feta a mida i totalment personalitzada. Ens ajustem a les teves necessitats.

Però... Quin enfocament té el cicle de vida del software?

Com tot procés, el cicle de vida del software i les seves etapes consten d'un conjunt de passes que s'han d'anar completant a mesura que es va realitzant el projecte.

Dins dels cicles més coneguts per a desenvolupar un software a mesura s'utilitzen: test driven development, agile methodologies, o SCRUM.

Les 6 etapes del procés de desenvolupament software són:

1. Anàlisi de requisits: és a dir, s'estudia el resultat d'una investigació on, juntament amb el client, es plasmen en un document ERSA (especificació de requeriments del sistema).

2. Disseny i arquitectura: es defineix com serà el seu funcionament en general. En aquesta fase es consideren les implementacions tecnològiques. Es defineixen els casos d'ús per a cobrir les funcions que realitzarà el sistema.

3. Programació: es tracta de traspassar el disseny al codi font; pot semblar la part més complicada del desenvolupament de software  però realment depèn del llenguatge utilitzat en el desenvolupament a mida.

4. Proves: en aquesta fase es comprovarà que el software de l'aplicació efectui correectament les tasques indicades a l'especificació.

5. Documentació: es redacten els manuals referents al desenvolupament de software segur i a la seva gestió, incloent-hi les modificacions, proves, el manual d'usuari i manual tècnic. Tenint en compte totes les possibles correccions i canvis que s'haguessin d'efectuar.

6. Manteniment: es duu a terme el manteniment del software per a millorar alguns aspectes i realitzar les modificacions puguin sorgir. La major part d'aquest punt consisteix en ampliar el sistema per a fer noves tasques. A Abalit, fem les millores oportunes per a garantir la satisfacció del client amb el resultat.

 

Ens dediquem a la creació de software per a empreses totalment PERSONALITZAT

Fem software personalitzat per empreses, definim la gestió dels projectes de desenvolupament, analitzem els requeriments del software, dissenyem, corregim els prototips i escollim el framework de desenvolupament.

I a continuació...

La feina d'un desenvolupador va més enllà que la d'un programador. A Abalit, li fem un pressupost i un calendari de treball per començar la creació d'aplicacions. Ens adaptem per a assolir els seus objectius en el menor temps possible i en el termini acordat.

Els desenvolupadors resolem problemes mitjançant el software i no ens centrem únicament en el codi!

Som conscients que ser desenvolupador de software implica actualitzar-se i evolucionar contínuament: per això ens adaptem de forma constant, ens encarreguem de què tot funcioni correctament, i ens mantenim dia a dia informats per a seguir millorant en el nostre camp.

Els nostres desenvolupadors tenen els coneixements necessaris per a treballar en el desenvolupament d'apps que t'aproparan als teus objectius i et proporcionaran l'obtenció de la satisfacció personal i professional que mereixes pel teu projecte.

Alguna pregunta?

Si sorgeix qualsevol pregunta sobre el desenvolupament de software pots contactar amb nosaltres sense compromís. Envia'ns un mail o indica'ns el teu telèfon de contacte i nosaltres et truquem.